Slo ·Eng

Sprostitev podzemlja

Županova jama
V Sloveniji je zaradi posebnih geoloških značilnosti kraškega terena registriranih okoli 11.000 jam. Pod nami je torej ogromna mreža podzemnih dvoran, ki so preživele od davnih časov do današnjih dni in se ne menijo za spreminjanje letnih časov ali za spremembe človekovega okolja. Gledano s širše perspektive podzemlje razumemo kot prostor neznanega in se sprašujemo, katere analogne prostore nam sploh še dopuščajo današnja sodobna okolja oz. kateri prostori nam še ostanejo za sporočanje nezavednega in za razkrivanje naše globoke povezave z materialnostjo in nematerialnostjo narave. Z oblikovalskega stališča se zdi, da v trenutku, ko se srečamo z naravnim virom, ta zapusti področje geologije in vstopi na področje človeškega. Takrat se znajdemo na križišču, kjer se podzemlje lahko »sprosti« oz. osvobodi različnih pojmovanj. Na tej predpostavki je skupina oblikovalcev oblikovala dva scenarija, ki se odvijata v podzemnih prostorih kraškega terena: v kamnolomu, ki ga je ustvaril človek (kamnolom Lipica), in v jami, ki jo je ustvarila narava (Županova jama). Osrednja misel epizode je povzeta s komunikacijo med tema nasprotnima svetovoma.

Andrej Detela

Andrej Detela
- profil -

Studio Formafantasma

Studio Formafantasma
- prevajalec -

Dela na ogled

Sprostitev podzemlja
svetlobna instalacija, Županova jama
Dan Adlešič

Instalacija v MAO, ki so jo oblikovali Studio Formafantasma, vključuje:

Na površju
film
Formafantasma
z Isabello Rinaldi

Ena, dva, tri, štiri
film
Dan Adlešič in Eva Jäger
z Isabello Rinaldi in Patrickom Lawriejem

Atlas
Patrick Herron


Razstave in dogodki
25. maj - 29. oktober 2017
Razstava
Županova jama

25. maj - 29. oktober 2017
Razstava

25. maj - 29. oktober 2017
Razstava

Nedelja, 25. jun 2017 ob 11:00
Voden ogled
Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Nedelja, 9. jul 2017 ob 11:00
Voden ogled
Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Nedelja, 20. avg 2017 ob 11:00
Voden ogled
Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Zavzetje gozdov

Po utopiji

Čisto novo sobivanje

Nov zagon podeželja

Prožnost preteklosti

Novi heroji