Slo ·Eng

Zavzetje gozdov

Rožni Studenec
Dvainšestdeset odstotkov slovenskega ozemlja pokrivajo gozdovi in pričakovati je, da bo ta odstotek še naraščal. Pred kratkim sprejeti program gospodarskega razvoja države se osredotoča na varstvo in inovativno uporabo naravnih virov. Ti programi so se hitro odzvali na gospodarsko krizo, ki je povzročila propad lesnopredelovalne industrije, pa tudi povečanje opuščenih poljedelskih površin na bolj oddaljenih podeželskih območjih. Objektivno gledano se je prostor vrnil k naravi. Ta položaj je hkrati priložnost za razmišljanje o enem od odprtih vprašanj, povezanih s pojmom modernosti. Iz današnje širše perspektive se zdi, da je oblikovanje podedovalo napačno razmišljanje, da naša kultura izhaja iz industrijske revolucije, ki jo opisujejo kot dogodek, sposoben izoblikovanja nove družbe, gospodarstva in jezika. Vse, kar se je zgodilo prej, v dolgem procesu nastajanja človeške civilizacije, je zavrženo kot neuporaben dodatek k sedanjosti in predvsem k prihodnosti. Tema epizode Zavzetje gozdov je morebiten obrat tega pogleda: bi lahko danes oblikovali družbeno okolje po vzoru eksperimentalnih komun z začetka 20. stoletja ter se tako izognili racionalizaciji in standardizaciji »sodobnega« življenja? Lahko v današnjem času oblikujemo nove pomembne platforme za nadaljnji razvoj človeštva in družbenega življenja?

Matej Feguš

Matej Feguš
- profil -

Matali Crasset

Matali Crasset
- prevajalec -

Dela na ogled

Skupni štor
peč na drva, Kočevje – Rožni studenec
Matali Crasset

Robni učinek
instalacija, Kočevje – Mahovnik
Marcin Liminowicz in Pola Salicka

Instalacija v MAO, ki jo je oblikovala
Matali Crasset, vključuje:

Odkrijte Kočevje
Petra Bukovinski

Drevo, moj sosed: pripovedovanje zgodb onkraj človeškega
Karolina Ferenc

Digitalni les
Annika Frye

Naredimo gozd ponovno velik
Jurij Lozic

Pod površjem gozda

Martina Obid

Onkraj gozda
Daniel Riegler

Robni učinek

Marcin Liminowicz in Pola Salicka


Razstave in dogodki
25. maj - 29. oktober 2017
Razstava
Rožni Studenec

25. maj - 29. oktober 2017
Razstava

25. maj - 29. oktober 2017
Voden ogled

25. maj - 29. oktober 2017
Razstava

Sobota, 7. okt 2017 ob 12:00
Voden ogled
Rožni Studenec

Sprostitev podzemlja

Po utopiji

Čisto novo sobivanje

Nov zagon podeželja

Prožnost preteklosti

Novi heroji