Slo ·Eng

Prožnost preteklosti

Kobarid
Izraz odpornost izhaja iz naravoslovja in je eden glavnih pojmov v ekologiji. Ob predpostavki, da ima prav ta izraz ključno vlogo pri raziskovanju te epizode, je ekipa pod vodstvom Studia Folder raziskovala njegove različne pomene, in sicer v povezavi z dogodki, ki so oblikovali pokrajino in zgodovino Posočja med prvo svetovno vojno. Projekt, kot so ga zastavili oblikovalci, preučuje tok zgodovine, hkrati pa izziva pojem preteklosti v širšem pomenu in v daljšem časovnem obdobju. Vezna točka med pojmom odpornosti in sledmi časa je zemlja, ki pomeni osrednjo temo, iz katere lahko izpeljemo različne interpretacije njene vrednosti. Kako lahko predstavimo kompleksnost vrednosti zemlje, ne da bi zašli v posploševanje osnovnega nasprotja med njenim izkoriščanjem in njenim varovanjem? Projekt je razdeljen na tri poglavja in raziskuje vojaške strategije, varstvo narave in geomantiko kot stališča, ki jih je pri obravnavanju zemlje treba upoštevati. Vsako poglavje je odziv na točno določene trenutke v času, skozi katere lahko opazujemo arbitrarno in spekulativno rabo zemlje.

Renata Salecl

Renata Salecl
- profil -

Studio Folder

Studio Folder
- prevajalec -

Dela na ogled

Pokrajina Bioacustica
instalacija, Kobarid
Studio Folder

Instalacija v MAO, ki so jo kurirali in oblikovali Studio Folder v sodelovanju z:

Merve Bedir, Giulia Cordin, Gisto, Dawid Górny, Gili Merin, Monuriki, Ana Pečar, Anna Positano
Oblikovanje in produkcija: skupina in Gisto 


Razstave in dogodki
25. maj - 29. oktober 2017
Razstava
Kobarid

25. maj - 29. oktober 2017
Razstava

Sobota, 1. jul 2017 ob 15:00
Voden ogled
TIC Kobarid

Sobota, 15. jul 2017 ob 15:00
Voden ogled
TIC Kobarid

Petek, 21. jul 2017 ob 15:00
Voden ogled
TIC Kobarid

Sprostitev podzemlja

Zavzetje gozdov

Po utopiji

Čisto novo sobivanje

Nov zagon podeželja

Novi heroji