Izziv # 6
Izziv # 2

Izziv #1: Stare strukture, nove funkcije

Večina knjižnic je zgrajenih v skladu s standardi, ki so veljali v času, ko računalniki in dostop do interneta še niso bili tako razširjeni kot danes. Od takrat so knjižnice doživele številne preobrazbe tako v smislu funkcije kot tudi splošnega dojemanja institucije in javnega prostora.

Narodna in univerzitetna knjižnica je udeležencem zastavila izziv, da preoblikujejo stare strukture in predlagajo nove prostorske rešitve, organizacijske oblike in storitve, ki bodo olajšale prenos informacij do sodobnega uporabnika knjižnice.

Pregledovalnik / Povečevalnik / Polarizator

Knjižnica, ki je bila nekoč posvečena zgolj ohranjanju znanja, se bo spremenila v prostor upravljanja skupnega znanja, aktivnega učenja in izmenjave idej. To na novo ustvarjeno znanje, zbrano s prispevki vključenih lokalnih skupin ter z njihovim izobraževanjem na različnih lokacijah zunaj Narodne in univerzitetne knjižnice, bo tvorilo obsežno mrežo asociacij, vtisov in drugih občutij. Obstoječe zbirke knjižnice se bodo tako razširile, saj jim bodo dodane zanimive in neformalne zgodbe pripovedovalcev – dragocene dodatne informacije v nepričakovanih oblikah.

Group - Stare strukture, nove funkcije

Thomas Hügin (Nemčija) je inženir in oblikovalec.  Na univerzi uporabnih umetnosti v Furtwangnu je diplomiral iz produktnega inženiringa, na univerzi v Edinburgu pa je magistriral s področja produktnega oblikovanja. Dela kot strojni inženir oblikovanja in je ustanovitelj oblikovalskega studia Platypus.

Maja Kolar (Hrvaška) je samostojna oblikovalka, raziskovalka in pedagoginja.  Na univerzi za umetnost, obrti in oblikovanje Konstfack v Stockholmu je magistrirala iz likovnih umetnosti. Dela kot kreativna direktorica, vodja oblikovanja in raziskovalka v oblikovalskem kolektivu Oaza iz Zagreba in je ena od njegovih soustanoviteljev.
http://www.o-a-z-a.com/en

Yuxi Liu (Danska) je večdisciplinarna oblikovalka. Na pekinškem inštitutu za tehnologijo mode je študirala industrijsko oblikovanje, magistrirala pa je na študijskem programu Design Informatics univerze v Edinburgu. V svojih najnovejših raziskavah se osredotoča na oblikovanje s strojno inteligenco z vidika več-kot-k-človeku-usmerjenega oblikovanja in je članica kreativnega kolektiva Slow Studios.
http://liuyuxi.xyz/

Alicia Lu Lin (Norveška) je arhitekturna oblikovalka, ki v Bergnu na Norveškem končuje magistrski študij arhitekture. Trenutno dela kot pripravnica v mizarski delavnici v Bregenškem gozdu v Avstriji. Zanimajo jo naravni materiali, ljudska arhitektura, tradicionalne obrti, domovi in druge oblike bivališč.

http://bit.ly/32rArxi

Motong Yang (Združeno kraljestvo) je študentka arhitekture in večdisciplinarnih študij na londonski arhitekturni šoli Bartlett. Njeni izbrani moduli so antropologija, filozofija znanosti in geologija. S tako interdisciplinarnim pristopom njen oblikovalski postopek še bolj temelji na raziskovanju.
https://www.instagram.com/mo0o0o0og/

Boris Smeenk (Nizozemska) je študiral digitalno obrt na akademiji Willem de Kooning. Z Arthurjem Boerjem sta v Rotterdamu ustanovila prakso s poudarkom na sodobni digitalni kulturi (umetna inteligenca, računalniški vid in dinamika človek-stroj). V središču njunih raziskav, ki temeljijo na tehnološkem eksperimentiranju, je razmerje med algoritemsko statistiko in človeško domišljijo.
instagram.com/boris.smeenk

Špela Pavli Perko (Slovenija) je umetnica, kuratorka novomedijskega festivala Speculum Artium in vodja interdisciplinarnih projektov na področju sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnosti ter gospodarstva. Trenutno kot samostojna podjetnica dela na področju projektnega vodenja in grafičnega oblikovanja.
http://spelapavli.com/

Commonplace Studio
Commonplace Studio

V amsterdamskem studiu Commonplace Studio svoje delo združujeta oblikovalec Jon Stam (Kanada, 1984) in inženir programske opreme Simon de Bakker (Nizozemska, 1979). Razvijata projekte, ki se gibljejo v polju avtobiografskega in družbenega spomina. Njuna dela pogosto raziskujejo načine za uokvirjanje digitalne vsebine, in sicer tako, da črpajo iz pomenljivih digitalnih ali neoprijemljivih stvari ter jih spreminjajo v materialne interakcije. Studio je bil na razstavi Design Miami/Basel prejemnik nagrade Designers of the Future in od takrat sodeluje z mednarodnimi muzeji in centri sodobne umetnosti ter z belgijsko oblikovalsko galerijo Victor Hunt.

Commonplace Studio

Žiga Cerkvenik in Irena Eiselt
Žiga Cerkvenik in Irena Eiselt

Žiga Cerkvenik je v Narodni in univerzitetni knjižnici odgovoren za koordinacijo mednarodne dejavnosti, za spletne vsebine NUK in družbena omrežja knjižnice ter za organizacijo in izvedbo dogodkov, ogledov in različnih promocijskih dejavnosti. V okviru svojega dela pripravlja razstave, spletne razstave ter kratke dokumentarne in promocijske filme. Od leta 2017 kot predstavnik slovenske knjižničarske zveze sodeluje v globalni razpravi o prihodnosti knjižnic, ki poteka pod okriljem mednarodne zveze IFLA.

Irena Eiselt je vodja Zbirke serijskih publikacij in predstojnica Enote posebnih zbirk v Narodni in univerzitetni knjižnici. Pri raziskovanju se osredotoča na zgodovino slovenske fotografije in zgodovinskega časopisja. Njeno primarno področje delovanja v zbirki je koordinacija dela pri pridobivanju in evidentiranju knjižničnega gradiva ter posredovanju knjižničnega gradiva in bibliografskih informacij uporabnikom. Ukvarja se tudi s prenovo organizacijskih in konceptualnih modelov prostorov, namenjenih uporabnikom v NUK.

Janko Klasinc

V Narodni in univerzitetni knjižnici deluje kot vodja Službe za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice. Njegova primarna področja delovanja zajemajo predvsem koordinacijo in razvoj postopkov digitalizacije knjižničnega gradiva v fizični obliki, trajno ohranjanje digitalnih virov, zajem in arhiviranje slovenskih spletnih publikacij (vključno s spletnimi mesti), upravljanje portala Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si) ter razvoj naprednih rešitev za dostop in uporabo pisne kulturne dediščine v spletnem okolju.

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira, obdeluje, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda ter prebivalcem Slovenije in drugih držav omogoča dostop do znanja in slovenske kulture. V sodelovanju z domačimi in tujimi knjižnicami zagotavlja dostop do svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine ter uporabnikom v procesu ustvarjanja novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in različnih jezikih. S svojimi zbirkami in storitvami podpira delo Univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov. Je središče znanja, namenjeno vseživljenjskemu izobraževanju slovenskega prebivalstva, dvigu njegove kulturne in izobrazbene ravni ter informacijske pismenosti. Z raziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnostjo aktivno sooblikuje slovenski knjižnični sistem ter prispeva k teoretičnim in praktičnim spoznanjem v bibliotekarski in informacijski znanosti.

NUK