Izziv # 1
Izziv # 3

Izziv #2: Pomembna spletna/nespletna izkušnja

Muzeji so v obdobju intenzivne digitalizacije ustvarili ogromne količine gradiva v digitalni obliki. Muzej prihodnosti naj bi ponudil celovito in ustvarjalno integracijo fizičnega in digitalnega prostora, do katerega bi lahko dostopali ne samo njegovi uporabniki, ampak tudi širša družba.

Prednostna naloga muzejev je omogočanje javnega dostopa do njihovih zbirk. Moderna galerija išče nove načine dostopa do muzejskih zbirk in njihove uporabe, ki bi presegali preprosti koncept digitalnega iskalnika po zbirki in identifikacijo predmetov v zbirki s pomočjo bogate zbirke metapodatkov. Zastavili so izziv, kako odpreti digitalne podatke; ne samo kot raziskovalne informacije, ampak kot fizično izkušnjo, z namenom spodbujanja uporabe in razumevanja arhivov in zbirk s strani javnosti.

Bodies of Knowledge

Zbirka znanj (Bodies of Knowledge) je laboratorij, ki eksperimentira s podatki iz plesnega arhiva in tako izkazuje priznanje telesnemu izražanju, ki je v središču te vrste umetnosti. Obiskovalci, kustosi in umetniki bodo skozi novo obliko vzajemnega sodelovanja med človeško in strojno inteligenco sprožili proces utelešenja plesnega arhiva. Prostor jim bo omogočal eksplicitno telesne, senzorične in fluidne načine za krmarjenje po vsebinah ter tako podpiral ustvarjanje, poustvarjanje in preoblikovanje zgodovine, kolektivnega spomina in kulture.

Group - Pomembna spletna/nespletna izkušnja

Cyrus Clarke (Francija) je umetnik, oblikovalec in tehnolog, ki deluje v okviru oblikovalskega kolektiva Supercute Collective of Interaction Designers. Študiral je na univerzi v Nottinghamu, magistriral pa na köbenhavnskem inštitutu za interaktivno oblikovanje. Sodeluje pri več projektih, med drugim je razvil igro, prek katere se lahko laična javnost seznani s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov.
http://cyrus.website/

Juliana Lewis (Danska) je oblikovalka interakcij in izkušenj. Študirala je na univerzi Columbia, doktorirala pa iz filozofije na univerzi Vanderbilt. Je članica oblikovalskega kolektiva Supercute Collective of Interaction Designers, kot oblikovalka digitalnih izkušenj in interakcij pa je zaposlena v prirodoslovnem muzeju Danske.
https://www.julianalewis.work/

Monika Seyfried (Poljska) je na likovni akademiji v Varšavi študirala avdiovizualne medije, na köbenhavnskem inštitutu za interaktivno oblikovanje pa je pridobila magisterij iz interaktivnega oblikovanja. Je tudi članica oblikovalskega kolektiva Supercute Collective of Interaction Designers, trenutno pa je kot oblikovalka interakcij zaposlena na raziskovalnem oddelku inštituta za interaktivno oblikovanje v Köbenhavnu.
http://www.monikaseyfried.com

Giulia Cordin (Italija) je grafična oblikovalka, ki se ukvarja predvsem s komunikacijo in grafičnim oblikovanjem tiskovin. Diplomirala je na svobodni univerzi v Bolzanu, magistrirala pa na inštitutu ISIA v Urbinu. Je doktorska kandidatka na področju kulture vmesnikov na univerzi za umetnost in oblikovanje v Linzu. Od leta 2018 je članica uredniškega odbora revije Progetto Grafico, ki je vodilna italijanska revija o kulturi grafičnega oblikovanja.
www.giuliacordin.com

Luigi Savio (Italija) je študiral arhitekturo na politehnični univerzi v Milanu. Od leta 2015 sodeluje v kuratorskem projektu theTomorrow, ki sta ga ustanovila Stefano Boeri in Pierpaolo Tamburelli. Trenutno v sodelovanju s studiom Folder v Milanu oblikuje scenografijo na temo Broken Nature (Zlomljena narava) v okviru 22. trienala oblikovanja v Milanu.
https://abnormalstory.com/

Matevž Straus (Slovenija) je vodja projektov v podjetju Arctur. Je magister urbanih študij in magister tržnih komunikacij, pred tem pa je diplomiral iz analitične sociologije. Zadnjih pet let deluje na presečišču kulturne dediščine in inovacij.

Paolo Patelli
Paolo Patelli

Arhitekt Paolo Patelli deluje na področjih oblikovanja, umetniškega in akademskega raziskovanja ter poučevanja. Je izredni predavatelj na Akademiji za oblikovanje v Eindhovnu (»Places and Traces«) ter predavatelj na Akademiji Willema de Kooninga v Rotterdamu. Doktoriral je na Politehniki v Milanu. V letu 2017/18 je bil gostujoči umetnik na Akademiji Jana van Eycka v Maastrichtu. Živi in dela med Amsterdamom in Italijo, z razstavami, predavanji in publikacijami pa je dejaven na mednarodnem področju.

Paolo Patelli

Ida Hiršenfelder
Ida Hiršenfelder

Ida Hiršenfelder (1977) je arhivistka in zvočna umetnica. Zaposlena je v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ukvarja pa se s projekti, povezanimi z digitalnimi arhivi: je koordinatorka in urednica Mrežnega muzeja, repozitorija sodobne AV-umetnosti, članica uredniškega odbora platforme L'Internationale Online in sokustosinja Slovarja skupnega znanja. Pred tem (2007–2013) je bila digitalna arhivistka pri Zavodu za sodobno umetnost (SCCA-Ljubljana). Ukvarja se s temami, kot so medijska arheologija, časovnost ter arhivi in njihovo izginevanje.

Moderna galerija je nacionalni muzej, ki deluje na področju dveh vsebinskih sklopov – moderne in sodobne umetnosti. Ustanovljena je bila leta 1948 kot muzej moderne umetnosti. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je postajala vse bolj aktivna povezovalka lokalnega prostora z mednarodnim, še zlasti srednje- in vzhodnoevropskim kontekstom. Od leta 2011 Moderna galerija deluje na dveh lokacijah, v matični hiši Moderne galerije (MG+) v središču mesta in v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ki domuje v obnovljenih prostorih nekdanje vojašnice. Koncept muzeja, za kakršnega se zavzema Moderna galerija, sledi lastni poti in se upira obstoječim hegemonim modelom. V prelomnih devetdesetih letih Moderna galerija ni hotela postati postmoderni muzej senzacij in intenzivnih doživetij; na pragu novega tisočletja je že razvila koncept muzeja umetnosti, ki zagovarja pluralnost narativov in prioritete lokalnih prostorov, ki z lastnim simbolnim kapitalom vstopajo v enakovredne dialoge z drugimi prostori.

MG+MSUM