BIO 26: Šest zmagovalnih projektov za Bienale oblikovanja

BIO 26: Šest zmagovalnih projektov za Bienale oblikovanja

26. bienale oblikovanja, ki ga kurirata avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa Aline Lara Rezende, se bo spopadel z enim največjih izzivov sodobnega časa – informacijami. 

Letošnji bienale oblikovanja bo predstavil šest projektov, izbranih v okviru oblikovalskega maratona – tridnevnega intenzivnega dogodka, ki je temeljil na praktičnem delu in na katerem so radovedni in motivirani udeleženci, med katerimi so bili tako oblikovalci kot tudi neoblikovalci, sodelovali pri reševanju oblikovalskih izzivov. 

Oseminsedemdeset sodelujočih, ki so bili izbrani na odprtem pozivu za sodelovanje na BIO 26, se je maja v Ljubljani udeležilo drugega izbirnega kroga oziroma oblikovalskega maratona #1. Delo je potekalo v osemnajstih skupinah, udeleženci pa so imeli priložnost sodelovati z uglednimi oblikovalci in mentorji znanja iz šestih različnih institucij za produkcijo in prenos znanja, in sicer iz knjižnice, muzeja, univerze, doma za starejše občane, botaničnega vrta in časopisne hiše. Skupaj so ustvarjali kreativne rešitve za izzive, ki jih je prednje postavil oblikovalski maraton.

Med vsemi deli je mednarodna žirija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov, izbrala naslednjih šest projektov (po enega za vsako institucijo), ki bodo napredovali v naslednjo fazo oblikovalskega procesa:


1. Knjižnica

Izziv: Kako lahko izmenjava znanja med NUK-om in zunanjimi deležniki odpre dostop do zbirke in ji doda novo vrednost? 

Sodelujoči: Thomas Hügin, Maja Kolar, Yuxi Liu, Alicia Lu Lin, Motong Yang, Špela Pavli Perko

Mentor oblikovanja: Commonplace Studio

Mentorji znanja: Žiga Cerkvenik, Irena Eiselt, Janko Klasinc


2. Muzej

Izziv: Kako se lahko obiskovalci poistovetijo z osnovno fizikalnostjo plesa v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v MSUM?

Sodelujoči: Cyrus Clarke, Juliana Lewis, Monika Seyfried, Matevž Straus

Mentor oblikovanja: Paolo Patelli

Mentorica znanja: Ida Hiršenfelder


3. Univerza

Izziv: Ali lahko z novim programom za produkcijo znanja lahko spodbudimo izmenjavo med fakultetami in pripadniki civilne družbe, na novo opredelimo hierarhična razmerja ter pripomoremo k vrednotenju vsakdanjika študentov oziroma profesorjev? 

Sodelujoči: Gențiana Dumitrașcu, Adrian Judt, Simon Platzgummer, Andreja Pogačar, Janja Štorgelj

Mentorica oblikovanja: Apolonija Šušteršič

Mentor znanja: Tomaž Deželan


4. Dom za starejše občane

Izziv: Kako na novo premisliti pojem upokojitve?

Sodelujoči: Guendalina Ballerini, Rebecca Carrai, Emilia Izquierdo, Natalia Skoczylas, Barbara Peterca

Mentorica oblikovanja: Kathrina Dankl

Mentorji znanja: Monika Šparl, Matija Puškarič, Monika Vrhovnik Hribar


5. Botanični vrt

Izziv: Kako ustvariti banko živih semen?

Sodelujoči: Eliza Chojnacka, Kamila Kantek, Gabriela Szalanska

Mentor oblikovanja: Futurefarmers

Mentorja znanja: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak


6. Časopisna hiša 

Izziv: Kako spremeniti časopisni arhiv v deležnika v medijski krajini, ki bo pripomogel k reevalvaciji časopisnih institucij? 

Sodelujoči: Maxime Benvenuto, Petra Matić, Aneta Pawlik, José Pérez, Zuzanna Zgierska, Jurka Mihelin

Mentor oblikovanja: Bureau d'études

Mentor znanja: Ali Žerdin


Navedene zmagovalne ekipe bodo sodelovale na drugem oblikovalskem maratonu – od prototipa do izdelka – ki bo potekal med 12. in 14. julijem v Ljubljani. Njihovi projekti bodo prejeli finančna sredstva za nadaljnji razvoj v validirane prototipe, instalacije, storitve ali sisteme, ki bodo predstavljeni v okviru bienala oblikovanja.

Rezultati raziskovalnega dela zmagovalnih izzivov bodo predstavljeni na različnih lokacijah v Ljubljani v okviru 26. bienala oblikovanja, BIO 26 – Skupno znanje, in sicer kot spremljevalni dogodek glavne razstave v MAO, pa tudi v posebnem katalogu.