Slo ·Eng

Spremljevalni projekti

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, organizator 25. bienala oblikovanja (BIO 25) v Ljubljani, objavlja odprti poziv za sodelovanje pri programu BIO 25: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, programu vzporednih dogodkov, katerega namen je podati širši pogled na vprašanja, ki jih obravnava osrednja razstava bienala DALEČ, TAKO BLIZU, ki sta jo zasnovali kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan.

K sodelovanju pri programu SPREMLJEVALNI PROJEKTI, ki bo bienale obogatil z raznolikim programom dogodkov, razstav, predavanj in drugih projektov, vabimo lokalne in mednarodne oblikovalce, kustose, izobraževalne ustanove in kulturne organizacije.

Program SPREMLJEVALNI PROJEKTI lahko vključuje predstavitve posameznikov ali skupin, nove ali že uveljavljene projekte, razstave in dogodke, ki se nanašajo na širok spekter dejavnosti na področju oblikovanja. Dogodki in njihove lokacije bodo postali točke zbliževanja v Ljubljani in na širšem ozemlju Slovenije ter tako prispevali k ustvarjanju bogatega in privlačnega programa bienala, ki se bo odvijal med 25. majem in 29. oktobrom 2017.

Ob zaključku BIO 25 bo bienale za posebej reprezentativen projekt ali dogodek, organiziran v okviru programa SPREMLJEVALNI PROJEKTI, podelil priznanje.


PRIJAVA

Za sodelovanje je treba poslati prijavnico. Prijavnice pošljite na bio@mao.si – v vrstico z zadevo vpišite BIO 25: SPREMLJEVALNI PROJEKTI _IME_PRIIMEK – skupaj z naslednjimi informacijami, ki jih združite v eno PDF-datoteko (velikost največ 10 MB):

  • Naslov projekta
  • Ime prijavitelja
  • Kontaktni podatki prijavitelja – elektronski naslov in telefonska številka
  • Kratek povzetek projekta (največ 500 besed)
  • Lokacija projekta (če je znana)
  • Trajanje projekta
  • Fotografski material (vključen v PDF-datoteko) ali videoposnetek (če je na voljo)
  • Reference

Vse projekte, prijavljene za program BIO 25: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, morajo prijavitelji financirati in organizirati sami. Za produkcijo, opremo, postavitev in odstranjevanje predlaganih aktivnosti, morebitno pridobivanje licenc ali druge organizacijske ali finančne zahteve so odgovorni prijavitelji. MAO bo svetoval glede lokacij, vendar ni odgovoren za iskanje lokacij za vsak projekt.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje bo kot organizator BIO 25 objavil in oglaševal navedene projekte v programskem vodniku bienala in vodniku po razstavi bienala, na spletni strani BIO 25, v spletnih novičnikih za domače in tuje medije ter na širših javnih in družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram).

ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Mednarodni projekti: 15. januar 2017
Lokalni projekti: 15. februar 2017

INFORMACIJE
bio@mao.si